2MEH

Mechanica – Elektriciteit – Hout
Kies je voor techniek, dan kun je naast een uitgesproken algemene vorming je talenten ontwikkelen door technische en praktische activiteiten.

Lessenrooster 2MEH

Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Muzikale Opvoeding1
Nederlands4
Wiskunde5
Techniek2
Mechanica3
Electriciteit3
Hout3
TOTAAL34u