Elektrische Installaties 3de graad

In de 3de graad leer je zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen. 

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren. 
Je krijgt weinig algemene vakken en bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je verworven hebt in de 2de graad.

In de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen (was- en vaatwasmachine, droogkast…), motoren, elektrische verwarming, domotica … en kleine herstellingen uitvoeren.

Je leert over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast.
Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren.

Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.

Lessenrooster 5BEI

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken4
Frans2
Installatiemethoden2
Technisch Tekenen2
Labo elektriciteit3
Realisaties Elektriciteit17
TOTAAL34u