Houttechnieken

In de 2de graad houttechnieken analyseert de leerling opdrachtelementen van een eenvoudige uitvoering (klein meubilair, basistoepassingen van schrijnwerk, creaties in hout…). Eenvoudige uitvoeringen kan hij oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij organiseert componenten (opmeten, schetsen, tekenen, CAD, werkmethode opstellen, ICT-gebruik…) van het productieproces.

Hij leert basismachines instellen en bedienen. Aan de hand van eenvoudige proefondervindelijke tests, stelt hij vast welke mogelijkheden materialen en constructies hebben. Hij leert begrijpen en inzien waarom houtconstructies, volgens welbepaalde methoden, ontwikkeld zijn.

Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, rapporteert hij zijn bevindingen en stuurt hij de vaststellingen bij. De basisvorming (algemene vakken) is gebaseerd op de eindtermen.

In de tweede graad Houttechnieken wordt de totale persoonlijkheid gevormd. De beroepsgerichte context situeert zich in het zelfstandig verwerven van organisatie- en realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden), binnen een omschreven opdracht.

De logische uitstroom is naar Houttechnieken derde graad TSO.
Voor leerlingen die het moeilijk hebben met het conceptueel denken en de technisch-theoretische aspecten, is een uitstroom naar Houtbewerking derde graad BSO perfect haalbaar.

Lessenrooster 3THT en 4THT

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Nederlands4
Frans2
Lichamelijke Opvoeding2
Wiskunde3
Engels2
Onderzoek3
Organisatie5
Toegepaste Fysica1
Realisaties Hout8
TOTAAL34u