Ouderraad

Ouderraad 2016-2017
Dit zijn de leden van de ouderraad voor het huidige schooljaar:
 • Stephan Van Trimpont, voorzitter, GSM: 0478/25.22.49 vader van Jesper uit 5TEM en Sverre 2TMEH
 • Els Cloquet, moeder van Jelle 2BVL
 • Jessica Durieux, moeder van Florian 2BVL
 • Cindy Durieux, moeder van Corentin 3TMT
 • Christine Perdaens, moeder van Lotte 5BAU
 • Nancy Vanden Nest, moeder van Ward 1TAT
 • Asteria Vlassenbroeck, moeder van Jelle 1TAT

Doelstelling :

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.
De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.
De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.
Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

 1. Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.
 2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
 3. De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
 4. Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Je kan ook het huishoudelijk regelement van de ouderraad downloaden: Huishoudelijk reglement Ouderraad TISJ Geraardsbergen

De ouders van onze leerlingen kunnen de leden van de ouderraad contacteren via smartschool.