OKAN

OKAN = OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers

Informatiebrochure downloaden: TISJ-OKAN

WAT IS OKAN ?

  OKAN betekent OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Een OKAN-klas zorgt voor aangepast onderwijs voor leerlingen die onlangs in Belgïe zijn aangekomen en die het Nederlands niet beheersen.De leerlingen leren op een zeer intensieve manier de Nederlandse taal. Op die manier proberen we hen de schoolcultuur eigen te maken en bereiden we hen voor op het regulier onderwijs, deeltijds onderwijs, een passende job…Het OKAN-team doet zowel aan ondersteuning, begeleiding en opvolging, ook nadat ze de OKAN-klas verlaten. De meeste leerlingen die in september bij ons starten, kunnen het volgende schooljaar doorstromen naar het regulier onderwijs.Leerlingen die in de loop van het schooljaar inschrijven, kunnen achteraf nog een extra jaar OKAN volgen, indien dit nodig blijkt.

VOOR WIE

Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan volgende voorwaarden:

  1. Op 31 december volgend op de aanvang van  het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en  anderzijds geen achttien jaar geworden zijn.
  2. Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaaléén jaar ononderbroken in België verblijven.
  3. Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
  4. Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
  5. Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Goed om te weten:

Instap in een OKAN is gedurende het hele schooljaar mogelijk.  Op vraag van de school kan voor individuele gevallen in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden van de 1ste, 2de en 5de toelatingsvoorwaarde afgeweken worden.

WAAR INSCHRIJVEN?

Het OKAN-project in Zuid-Oost-Vlaanderen is een samenwerking tussen Technisch Instituut Sint-Jozef Geraardsbergen en de vestiging in Oudenaarde. De algemene coördinatie gebeurt door het Technisch Instituut Sint-Jozef in Geraardsbergen.

De lessen kunnen op 2 locaties gevolgd worden. Inschrijvingen zijn doorheen het volledige schooljaar  mogelijk.  Info en inschrijvingen zijn op volgende adressen:

Technisch Instituut Sint-Jozef

Directeur Luc Dendooven
Kleine Karmelietenstraat 3
9500 Geraardsbergen
Tel 054 43 30 82  –  0473 52 39 91
Email: info@tisj-geraardsbergen.be
Website: www.tisj-geraardsbergen.be

Bernardusscholen

Gelukstede 2
9700 Oudenaarde
Tel 055 31 33 63