BVL

Beroepsvoorbereidend Leerjaar
Hier is de algemene vorming op jouw maat geknipt met extra uren technologische activiteiten.
Je maakt in het beroepsvoorbereidend leerjaar kennis met metaal, elektriciteit, bouw en hout.
Tijdens de 16 uur praktische oefeningen krijg je tevens een hele boterham technische kennis mee.
Het algemeen vormend gedeelte is op maat en praktisch.
Wil je later het getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs behalen dan is het ten zeerste aan te raden het zevende jaar te volgen.

Lessenrooster BVL

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
MaVO2
Muzikale Opvoeding1
Natuurwetenschappen2
Nederlands 3
Plastische Opvoeding1
Wiskunde3
Frans2
Realisatie Mechanica4
Realisatie Electriciteit4
Realisatie Hout4
Realisatie Bouw4
TOTAAL34u