Elektrotechnieken

In de studierichting “Elektrotechnieken” van de tweede graad TSO verwerven de leerlingen het grootste deel van de competenties met betrekking tot residentiële installaties (elektriciteit in woningen).

Deze vorming legt echter ook de basis om in een aantal studierichtingen van de derde graad TSO nieuwe competenties na te streven in verband met industriële installaties en de meer complexe aspecten van residentiële installaties (elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen…) of binnen aanverwante domeinen, bijvoorbeeld industriële ICT.

In bovenstaande context leren de jongeren procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als TECHNICI te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

Na de tweede graad TSO “Elektrotechnieken” heeft de leerling het grootste deel van de vorming tot “Technicus residentiële elektrotechnische installaties” achter zich. Wanneer de jongere zijn studieloopbaan wil verder zetten heeft hij een aantal keuzemogelijkheden in de derde graad TSO binnen hetzelfde of een aanverwant domein:

  • Elektrische installatietechnieken TSO: de leerling kiest voor de leerweg naar “Technicus industriële elektrotechnische installaties”
  • Industriële ICT TSO: de leerling kiest voor de leerweg naar “Technicus computergestuurde industriële processen”

Als de leerling zijn studieloopbaan wil verder zetten heeft hij de mogelijkheid om in de derde graad BSO de studierichting “Elektrische installaties” te volgen. De jongere kiest dan voor de leerweg naar “Installateur elektrotechnische installaties”.

Lessenrooster 3TET en 4TET

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Nederlands4
Frans2
Lichamelijke Opvoeding2
Wiskunde3
Engels2
Elektriciteit3
Installatiemethoden5
Toegepaste Fysica1
Realisaties Elektriciteit8
TOTAAL34u