Mechanische Technieken

In de tweede graad Mechanische technieken situeert de specifieke context zich op het vlak van mechanische constructies en installaties. Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering te komen.

De leerling kiest materialen, componenten en uitvoeringstechnieken aan de hand van hun kenmerken. Hij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorgt de voorbereiding van de uitvoering hij maakt hierbij gebruik van professionele software.

De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven. Voorbereiden begeleiden en uitvoeren van mechanische constructies en installaties zijn even belangrijk.

Wanneer de leerling zijn studies na de tweede graad mechanische technieken wil verder zetten heeft hij meerdere mogelijkheden in de derde graad van dit studiegebied:

Autotechnieken TSO, Koel- en warmtetechnieken TSO, Kunststoftechnieken TSO, Mechanische vormgevingstechnieken TSO, Orthopedische technieken TSO, Elektrische installatietechnieken TSO

Aansluitende BSO studierichtingen:

Werktuigmachines, Lassen-constructie, Kunststofverwerking, Auto, Carrosserie,
Vrachtwagenchauffeur, Centrale verwarming en sanitaire installaties en Koelinstallaties.

Na het eerste of tweede jaar van de tweede graad Mechanische technieken kan de jongere ook zijn studies verder zetten in studierichtingen TSO van de derde graad die niet tot het studiegebied mechanica- elektriciteit behoren.

Lessenrooster 3TMT en 4TMT

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Nederlands4
Frans2
Lichamelijke Opvoeding2
Wiskunde3
Engels2
Realisatie mechanische constructies7
Toegepaste Fysica1
Realisaties verspanend1
Realisaties niet-verspanend1
Praktijk Mechanische constructies7
TOTAAL34u