Basismechanica (3+4BBM)

De beroepsgerichte vorming situeert zich in het vormgeven van basisconstructies en installaties door middel van plaat- en profielconstructies, lassen en solderen, verspanen van materiaal, monteren
en demonteren en installeren van energiekringen.
De jongere werkt met materialen, componenten en past uitvoeringstechnieken toe aan de hand van ter beschikking gestelde informatie. Hij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen, verzorgt de uitvoering met behulp van moderne technieken en evalueert het product en het proces.
De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven. Voorbereiden en begeleiden staan in het teken van uitvoeren van basisconstructies en installaties.
De basisvorming (algemene vakken) is gebaseerd op de eindtermen.

De logische instroom voor deze studierichting is de eerste graad Beroepsvoorbereidend leerjaar.
Van leerlingen die instromen uit andere richtingen is een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

Wanneer de leerling zijn studies na de tweede graad basismechanica wil verder zetten heeft hij meerdere mogelijkheden in de derde graad van dit studiegebied: Auto BSO, Koelinstallaties BSO,
Centrale verwarming en sanitaire installaties BSO, Kunststofverwerking BSO, Werktuigmachines BSO, Lassen-constructie BSO, Carrosserie BSO, Vrachtwagenchauffeur BSO.

Lessenrooster 3BBM en 4BBM

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken6
Frans2
Realisatie Mechanica6
Praktijk Mechanica8
Praktijk Sanitair2
Praktijk Energiekringen2
Praktijk Lassen2
Praktijk Auto2
TOTAAL34u