Elektrische Installaties (3+4BEI)

2de graad BSO, Elektrische Installaties

De leerling leert op een zeer praktijkgerichte manier, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig opdrachten uitvoeren met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Startend vanuit een basiskennis lichtschakelingen, groeit deze leerling uit tot een vakman die een eenvoudige residentiële elektrische installatie meester is. Het lezen van schema’s , toepassen van reglementen en het effectief uitvoeren van een elektrische huishoudinstallatie komen aan bod.
De leerling verwerft de vaardigheden om, als beginnend residentieel elektrotechnisch installateur, de elektriciteit in een nieuwe woning te installeren of een bestaande residentiële installatie te renoveren.
De vorming legt ook de basis om, in de studierichting Elektrische Installaties 3de graad BSO, in staat te zijn om :
• onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële of tertiaire omgeving;
• installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming, verlichting;
• communicatie- en domoticaoplossingen
te realiseren.
Profiel van de leerling
 Je beschikt over een gezonde werklust en je wil relatief snel klaarstaan om je diensten aan te bieden op de arbeidsmarkt.
 Je bent handig in het oplossen van praktische problemen.
 Je kan doorzetten en je hebt zin voor nauwkeurigheid.
 Als het op afwerken aankomt, weet je je mannetje te staan.

De logische instroom voor deze studierichting is de eerste graad “Beroepsvoorbereidend leerjaar”. Voor leerlingen die instromen uit andere studierichtingen is een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

Wat na de 2de graad?

Na de tweede 2de graad BSO Elektrische Installaties heeft de leerling het grootste deel van de vorming tot beginnend residentieel elektrotechnisch installateur achter zich. De leerling kan doorstromen naar de 3de graad BSO Elektrische Installaties waar hij de competenties kan verwerven nodig voor een Industrieel elektrotechnisch installateur. Ook de meer complexe aspecten van residentiële elektrotechnische installaties komen aan bod.

Lessenrooster 3BEI en 4BEI

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken6
Frans2
Realisatie Installaties6
Praktijk Elektriciteit12
Praktijk Sanitair Installatie2
Praktijk Montagetechniek2
TOTAAL34u