Hout (3-4BHO)

2de Graad Houtbewerking

Onder begeleiding leert de jongere opdrachtelementen van eenvoudige uitvoeringen (klein meubilair, basistoepassingen van schrijnwerk- en timmerwerk) ontleden, oordeelkundig realiseren, afwerken en
plaatsen. Hij leert fragmenten van het productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD, werkmethode…). Hij leert basismachines instellen en bedienen. Hij maakt op een praktische manier
kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de constructies zijn gemaakt.
Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij. De basisvorming (algemene vakken) is gebaseerd op de eindtermen.

In de tweede graad Hout wordt de totale persoonlijkheid gevormd. De beroepsgerichte context situeert zich om onder begeleiding, realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden) te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode.

De logische instroom voor deze studierichting is de eerste graad Beroepsvoorbereidend leerjaar. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen is een minimum aan technisch inzicht en praktische
aanleg vereist.
Wat na deze studierichting?
De logische uitstroom is naar Houtbewerking of Houtbewerking-snijwerk derde graad BSO.

Lessenrooster 3BHO en 4BHO

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken6
Frans2
Technisch Tekenen2
Technologie Hout4
Praktijk Hout14/16
Praktijk Bouw2u
TOTAAL34u