Elektrische Installatietechnieken (TET)

Wat en hoe leer je in deze studierichting?

In de studierichting “Elektrische installatietechnieken” van de derde graad TSO verwerven de leerlingen competenties met betrekking tot industriële installaties (elektriciteit in productiebedrijven) en de meer complexe aspecten van residentiële installaties (elektriciteit in appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen). De leerlingen steunen hierbij vooral op de competenties verworven in verband met residentiële installaties, verworven in de studierichting “Elektrotechnieken” van de tweede graad TSO.

In bovenstaande context leren de jongeren procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als Technici te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

Wie kan starten in deze studierichting?

De logische instroom voor de derde graad van de TSO studierichting “Elektrische installatietechnieken” komt uit de TSO studierichting “Elektrotechnieken” van de tweede graad. De TSO studierichtingen “Elektriciteit-elektronica” en “Elektromechanica” van de tweede graad kunnen ook als mogelijke vooropleidingen worden beschouwd. Instromen vanuit andere studierichtingen van de tweede graad is niet relevant.

Wat na deze studierichting?

Na de derde graad kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via een derde jaar van de derde graad (specialisatiejaar) TSO :

 • Industriële computertechnieken
 • Stuur- en beveiligingstechnieken: de leerling kan langs deze weg het “Certificaat van kwalificatie en opleiding inzake alarmsystemen en –centrales” verwerven, dat noodzakelijk is om te werken als installateur in dit domein.
 • Regeltechnieken”
 • Diverse opleidingen in het volwassenenonderwijs binnen hetzelfde of een ander domein behoren tot de mogelijkheden.

Hoger onderwijs van één cyclus is voor een aantal leerlingen haalbaar: bachelor (graduaat) elektriciteit, initiële opleiding tot leraar elektriciteit secundair onderwijsgroep 1.

Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:

 • Installateur residentiële elektrotechnische installaties
 • Technicus residentiële elektrotechnische installaties
 • Installateur industriële elektrotechnische installaties
 • Installateur domotica
 • Installateur gestructureerde bekabeling
 • Technicus industriële elektrotechnische installaties
 • Technicus automatiseringssystemen
 • Onderhoudselektrotechnicus
 • Hersteller witgoed
 • Bordenbouwer
 • Magazijnier installatiebedrijf

Lessenrooster 5TET en 6TET

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Nederlands2
Frans2
Engels2
Lichamelijke Opvoeding2
Wiskunde2
Wisselstroomtoepassing5
Programmeerbare sturingen2 (5TET)
Regeltechniek3 (6TET)
Installatiemethoden5
Realisaties elektriciteit8
TOTAAL34