Elektromechanica (TEM)

De richting “elektromechanica” biedt naast een algemene vorming een zeer brede waaier van theoretisch technische en praktische vakken aan. Leerlingen “elektromechanica” leren problemen oplossen met meervoudige aspecten (elektrisch-elektronisch-mechanisch), meetinformatie interpreteren en een aantal gerichte technische vaardigheden ontwikkelen ten einde te kunnen instaan voor toezicht, onderhoud en herstelling van allerlei apparatuur.
Het verwerven van een stevige basiskennis van elektriciteit en automatie in al zijn toepassingen en theoretische mechanica, met inbegrip van het vervaardigen van mechanische werkstukken, zijn de centrale doelstellingen van de technische en praktische vakken.  Wiskunde is een belangrijk vak, vooral met het oog op vakgerichte toepassingen. Ook een elementaire kennis van enkele fysische begrippen is nodig.  Naast communicatief en technisch taalgebruik in de moedertaal komen tevens een tweetal vreemde talen aan bod.

Lessenrooster 5TEM

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Nederlands2
Frans2
Engels2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Wiskunde4
Elektromechanische Processen19
TOTAAL36u

Lessenrooster 6TEM

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Nederlands2
Frans2
Engels2
Lichamelijke Opvoeding2
Natuurwetenschappen-
Wiskunde4
Elektromechanische Processen20
TOTAAL36u