Houttechnieken (THT)

De jongere analyseert volwaardige uitvoeringen. Hij kan uitvoeringen oordeelkundig realiseren en afwerken.
Tijdens het organiseren worden de fases (vormgeven, bedrijfseconomisch plannen, CAD/CAM/CNC...) van het productieproces voorbereid. Door wetenschappelijk en technisch onderzoek (vergelijkende studies van stijl en vormgeving, uitvoerings- en afwerkingsvarianten, kenmerken van de
materialen, studie van de stabiliteit…) leert hij de mogelijkheden van materialen en houtconstructies kennen en begrijpen. Hij kiest de materialen verantwoord en past de technieken vakkundig toe. Hij stelt
houtbewerkingsmachines in en bedient ze. De ervaringen om leiding te geven op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component.
Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, rapporteert hij zijn bevindingen en stuurt hij de vaststellingen bij. De basisvorming (algemene vakken) is gebaseerd op de eindtermen. In de derde graad Houttechnieken gaat het vooral om het procesmatig denken en handelen bij het realiseren
van houtconstructies, dit zowel conceptueel, voorbereidend als uitvoeringsgericht. De beroepsgerichte context situeert zich in het zelfstandig verwerven van organisatie-, onderzoek- en realisatiegerichte
competenties (kennis, vaardigheden, attituden), binnen een omschreven opdracht.

De logische instroom voor deze studierichting is de tweede graad Houttechnieken.
Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

De logische uitstroom is naar het specialisatiejaar Hout constructie- en planningstechnieken derde leerjaar derde graad TSO.
In een houtverwerkend bedrijf kan hij terecht op het technisch bureel als meestergast of projectleider, verkoper van houtmaterialen, werknemer in het productieproces. Indien hij in het bezit is van het attest
bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig worden tot de mogelijkheden.
Bacheloropleidingen behoren ook tot de mogelijkheden, zoals: initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs groep 1 optie hout-bouw (Studiegebied onderwijs), opleiding hout (Studiegebied industriële wetenschappen en technologie), opleiding architectassistent of opleiding interieurvormgeving (Studiegebied
architectuur).

Lessenrooster 5THT en 6THT

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Nederlands2
Frans2
Engels2
Lichamelijke Opvoeding2
Wiskunde2
Onderzoek5
Organisatie5
Realisaties Hout10
TOTAAL34u