Mechanische vormgevingstechnieken (TMT)

In de derde graad Mechanische vormgevingstechnieken wordt de totale persoonlijkheid gevormd, de beroepsgerichte context situeert zich in het vormgeven van mechanische constructies en installaties en dit op het vlak van begeleiden vanaf het studiebureau tot en met de realisatie.
Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering te komen.
De jongere kiest materialen, componenten en uitvoeringstechnieken aan de hand van hun kenmerken. Hij werkt product en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorgt de voorbereiding van de uitvoering hij maakt hierbij gebruik van professionele software.
De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven. Voorbereiden begeleiden en uitvoeren van mechanische constructies en installaties zijn even belangrijk.

De logische onderbouw is de 2de graad Mechanische technieken.

De leerling kan na de opleiding starten als mechanisch vormgever. Dit houdt in dat hij/zij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en – na een korte in service-training in een mechanische vormgevingsbedrijf aan de hand van technische informatie kan informeren, werkzaamheden kan starten,
uitvoeren en begeleiden.
De leerling heeft voldoende competenties verworven om zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. Inzonderheid kan dit in de specialisatiejaren Computergestuurde
mechanische productietechnieken, Mechanica constructie- en planningstechnieken, Industriële onderhoudstechnieken TSO; de talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen waarbij heel wat
certificaten kunnen worden behaald.

Lessenrooster 5TMT en 6TMT

Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Nederlands2
Frans2
Engels2
Lichamelijke Opvoeding2
Wiskunde2
Realisatie mechanische vormgeving10
Praktijk mechanische vormgeving10
TOTAAL34u