Houtbewerking (5-6BHO)

Onder begeleiding leert de jongere opdrachtelementen van volwaardige uitvoeringen ontleden, oordeelkundig realiseren, afwerken en plaatsen. Hij leert fragmenten van het productieproces voorbereiden
(opmeten, schetsen, tekenen, CAD, werkmethode…). Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. Hij stelt
houtbewerkingsmachines in en bedient ze. De ervaringen op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component.
Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties.
leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.
De basisvorming (algemene vakken) is gebaseerd op de eindtermen.
De derde graad Houtbewerking is voornamelijk georiënteerd op het procesmatig handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden) te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode.

De logische instroom voor deze studierichting is de tweede graad Hout.
Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

De logische uitstroom is naar een specialisatiejaar Bijzondere schrijnwerkconstructies, Industriële houtbewerking,
Interieurinrichting, Meubelgarneren, Modelmakerij, Restauratie van meubelen, Restauratie van schrijnwerk of Stijl- en designmeubelen van het derde leerjaar van de derde graad BSO.
Na het beëindigen van de derde graad Houtbewerking kan hij terecht als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf. Na enige ervaring behoort een meestergastfunctie of, indien hij in het bezit
is van het attest bedrijfsbeheer, zelfstandig worden tot de mogelijkheden.

Lessenrooster 5BHO

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken4
Frans1
MaVo-
Nederlands-
Engels-
Hout6
Technisch tekenen2
Realisaties hout17
TOTAAL34u

Lessenrooster 6BHO

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken4
Frans2
MaVo-
Nederlands-
Engels-
Hout7
Technisch tekenen2
Realisaties hout15
TOTAAL34u