Lassen – Constructie

In de derde graad Lassen-constructie wordt in het algemeen gedeelte de totale persoonlijkheid gevormd, in het specifieke deel leert de leerling vormgeven aan te lassen constructies.
Hiervoor leert hij aan de hand van technisch informatie, te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren.
Bij dit alles houdt hij rekening met veiligheid, milieu, planning en kostprijs.
De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software.
Via de stages maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van een bedrijf voor te lassen constructies.

De logische vooropleiding is de tweede graad Basismechanica.

De leerling verwerft in de derde graad Lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen.
Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en – na een korte in service- training in een installatiebedrijf aan de hand van technische informatie te lassen constructies
kan vormgeven. Verder kan hij zich vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten.
Inzonderheid kan dit in de specialisatiejaren Fotolassen, en Pijpfitten-lassen-monteren BSO en de talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen.

Lessenrooster 5BLC

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken4
Frans2
Projectanalyse Mechanica2
Projectanalyse CAD2
Project lastechnologie3
Realisaties Lassen7
Realisatie Aluminiumlassen4
Staalconstructies6
TOTAAL34u

Lessenrooster 6BLC

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken4
Frans2
Projectanalyse Mechanica-
Projectanalyse CAD2
Project lastechnologie5
Realisaties Lassen7
Realisatie Aluminiumlassen4
Staalconstructies6
TOTAAL34u