Auto-elektriciteit (7BAE)

Wil je nog beter voorbereid zijn op je later beroep, dan kan je je op onze school verder volmaken in het specialisatiejaar 'Auto-elektriciteit'.
In het specialisatiejaar (7BAE) worden de moderne toepassingen van elektriciteit en elektronica in de wagen bestudeerd.
Het is belangrijk en noodzakelijk om zo snel mogelijk een diagnose te kunnen stellen met gebruik van accurate diagnose-apparatuur en daarna de juiste gegevens op te zoeken in een database.
Na dit specialisatiejaar kunnen gemotiveerde leerlingen starten met een professionele bachelor in de autotechnologie.

Lessenrooster 7BAE

Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Project Algemene Vakken-
Frans2
Engels2
MaVo2
Nederlands2
Motoren en systemen4
Voertuigen2
Auto-elektriciteit en diagnose4
Realisaties auto12
TOTAAL34u